Általános Szerződési Feltételek

I. Czuni Dávid e.v., mint adatkezelő és a szolgáltatást nyújtó fél. 

 

Czuni Dávid e.v. (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-0005316, továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) működteti a www.smartstudentclub.com internetes oldalt az „smartstudentclub.com” domain név alatt.

Czuni Dávid egyéni vállalkozó

(székhely: Magyarország, 1013 Budapest, Attila út 33., nyilvántartási szám.: 54178816, adószám:55489724-1-41, statisztikai számjele: 55489724-4791-231-01), levelezési cím: Magyarország, 1013 Budapest, Attila út 33., e-mail cím: info@smartstudentclub.com.

 

A szolgáltató és adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról, valamint a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

 

II. Vonatkozó jogszabályok

 

–    Alaptörvény

–    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

–    A magyar polgári törvénykönyv

–    17/1999. (II.5) Kormányrendelet

–    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

–    1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

–    1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről

–    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a fenti jogszabályok, valamint a fogyasztók érdekeinek szem előtt tartásával, az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok, az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat, és a jogszabályváltozások következtében még nem, de a jövőben kialakuló gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg általános szerződési feltételeit, valamint adatvédelmi nyilatkozatát:

 

III. Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) által kínált szolgáltatás és díja.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a Smart Student Club elektronikus tagsági kártya szolgáltatója. Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a www.smartstudentclub.com oldalon biztosít lehetőséget a Smart Student Club elektronikus tagsági kártya online módon történő igénylésére és ezzel együtt a feltüntetett regisztrációs adatok megadására. A feltüntetett havi díj (0 HUF), aminek a feltétele, hogy az adott felhasználó benyújtsa a tanulói jogviszonyát igazoló dokumentumokat rendszeres időközönként (kb. félévenete), amikor azt a Smart Student Club igényli.az előfizetés után automatikusan, az előfizetés dátumától kezdve 30 naptári nap elteltével minden hónapban levonásra kerül, amíg azt az előfizető le nem mondja a„lemondom”  vagy az "unsubscribe" szó küldésével, egy az info@smartstudentclub.com e-mail címre küldött levelében. 

IV. Partnerüzletek és kedvezmények 

A www.smartstudentclub.com honlapon feltüntetett kedvezmények időszakosak és feltételeik megváltoztatásának jogát a partnerüzletek fenntartják. Az esetleges változtatásokról, illetve az újonnan csatlakozó partnerüzletek ajánlatairól, a Smart Student Club közösségi oldalain, illetve weboldalán lehet tájékozódni.

 

V. A Smart Student Club elektronikus tagsági kártya igénylésének és érvényességének feltételei:

 

A Smart Student Club elektronikus tagsági kártyát bárki igényelheti, aki: 

 

 • érvényes tanulói (hallgatói) jogviszonyban áll az előfizetés időpontjában és az ezt igazoló dokumentumot kép formátumban feltölti a regisztráció során a megadott helyen, 

 • illetve ezt az aktív tagsága során is rendszeresen megteszi a Smart Student Club e-mailen történő felszólítására (amikor esedékes a lejárati dátum),

 • továbbá a 16. életévét betöltő személy.

 

VI. A Smart Student Club elektronikus tagsági kártya igénylésének folyamata

 

 1. Az “Regisztráció” menüpont kiválasztása után az regisztrációs tervet leíró felületen levő “Regisztráció” gombra való kattintás.

 2. Adatlap kitöltése (e-mail cím és alapvető adatok megadása, tanulói jogviszony igazolására szolgáló dokumentum képének feltöltése, illetve egy profilkép az előfizetőről) vagy már meglévő regisztráció esetén a „Jelentkezz be itt!” szövegre kattintás. Online előfizetés, a PayPal szolgáltató által.

 3. A sikeres regisztrációt követően a rendszer egy automatikus visszaigazoló e-mailt küld a felhasználónak. Az regisztráció akkor válik érvényessé, amikor az regisztráló személy e-mailen megkapja a személyre szóló Smart Student Club elektronikus tagsági kártyáját. 

 4. A megrendelés feldolgozása minden nap 8:30-tól 20:30-ig történik. Amennyiben a megrendelés a munkaidőn kívül történik, az igénylés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

 5. A feldolgozást követően az regisztráló személy az általa megadott e-mail címre kapja meg a Smart Student Club személyre szóló elektronikus tagsági kártyáját. és a számlát az előfizetséről. 

 6. Amennyiben a sikeresen regisztrált személy (Smart Student Club tag) módosítani kívánja megadott nevét, illetve kapcsolattartásra szolgáló e-mail címét, ezt megteheti a bejelentkezés után a „My Account” menüpontra kattintva. Más adatok megváltoztatása, illetve személyes adatainak törlésére való igényét az info@smartstudentclub.com e-mailen vagy a „Lépj velünk kapcsolatba!” űrlap kitöltésével és igényének leírásával teheti meg. 

VII. Elállás joga

 

Amennyiben a megrendelt elektronikus tagsági kártyát az regisztráló személy a megadott e-mail címére küldve még nem kapta meg, úgy a regisztráció időpontjától kezdve joga van elállni a regisztrációs kérelmi szándékától. Ebben az esetben Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) köteles a regisztráló személy, személyes adatait 14 napon belül eltávolítani a kezelés alól és erről elektronikus formában a regisztráló félt tájékoztatni. termékért fizetett díjat visszatéríteni a megrendelőnek legkésőbb az elállást követő 14 napon belül és további előfizetési díjak kiszámlázását megszüntetni. 

Amennyiben a megrendelt elektronikus tagsági kártyát a regisztráló fél a megadott e-mail címére küldve már megkapta, az elállás jogát és adatainak kezeléséről való engedéylének visszavonását hasonlóképp az előbb részletezett módon megteheti. 

 

2020. január 21.következő di periódusra érvényes, tehát a következő havi előfizetési díj már nem kerül levonásra, viszont az elektonikus kártya kiküldése után visszatérítést nem áll módunkban szolgáltatni az adott előfizetői periódusra.  

A havi díj az előfizetés után automatikusan, az előfizetés dátumától kezdve minden hónapban levonásra kerül, amíg azt az előfizető le nem mondja (a „lemondom” vagy "unsubscribe" szó elküldésével), egy az info@smartstudentclub.com e-mail címre küldött levelében.

 • Facebook
 • Instagram

Minden jog fenntartva! ©2020 by Smart Student Club